BİTEK-O NEDIR ?

9 – 10 Haziran tarihlerinde Batı Fen Lisesi’nde düzenlenecek Bilisim Teknolojileri Olimpiyati (BITEK-O) bu alanda yetenekli,istekli,arastirmaci ögrencileri çalistirmaya özendirmek amaci ile bundan sonra bilisim teknolojileri alaninda her yil düzenlenecek olimpiyattir.Proje yarismasinin duvar afisleri okullariniza gönderilecek ve afis üzerindeki web adreslerimizden (www.bitek-o.com ve www.bitek-o.org) bu proje rehberimize ulasarak veya telefonla(0 216 391 48 50 ISDN ve 0 216 531 13 00) Bati Fen Lisesi Müdürlügü’n den daha genis bilgi edinebilirsiniz BITEK-O Microsoft ve Bati Fen Lisesi isbirligi ile düzenlenmektedir.Olimpiyatlarda kazanan ögrenciler ve okullari ödüllendirilecektir.

AMAÇ :

1) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin bilişim teknolojilerine ilgisini çekmek ve ödüllendirmek.

2) Düzenlenecek kategorilerde yapılacak yarışmalarla, ilk ve orta öğretim öğrencisi olan AMATÖR bilişim yazılımcılarını ortaya çıkarmak ve böylece özendirici olmak.

3) Bilişim yazılımları konusunda , Türkiye´yi gelişmiş yazılım ihracatçıları arasına getirmek için gerekli altyapı ve eğitim platformunu oluşturmak için katkıda bulunmak.

4) Amatör bilişim yazılımcılarının, profesyonellerle ve bilim adamları ile tanışma ve konuşmaları imkanı ve ortamını sağlamak.

5) Bilişim teknolojileri alanında dünya´daki en son gelişmelerden ilgilileri bilgilendirmek.

 

YÖNETİM TESİS VE ALT YAPI

6) Etkinlik (BİTEK-O) Özel Batı Fen Lisesi tesislerinde gerçekleştirilecektir.

7) Özel Batı Fen Lisesi , mevcut ve işler durumda olan

a) Tüm bina ve otopark tesislerinin kullanımını

b) 2000 Kbps kapasiteli ISDN-PRI iletişim altyapısını ve Internet ulaşımını

c) Video konferans sistemini ve olanaklarını

d) Sinevizyon , Multivizyon sistem ve araçlarını

sağlayacaktır.

BİTEK-O YÖNETİM KURULU

8) BİTEK-O Yönetim Kurulu aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır.

a) Microsoft tarafından görevlendirilecek iki kişi.

b) Batı Koleji tarafından görevlendirilecek iki kişi.

c) Tarafların mutabık kalacakları bir veya üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, faaliyetin en iyi şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasından tam yetkili ve sorumludur.

Yönetim Kurulu Üyeleri :
  1. Doç.Dr. Filiz Karaosmanoğlu (İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü)
  2. Doç.Dr. Fethi Çalışır (İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü)
  3. Eminay Yurtsever (Microsoft)
  4. Şeniz Ciritçi (Microsoft)
  5. Şengül Eser (Batı Koleji)
  6. Nadir Çopur (Batı Koleji)
  7. Zafer Gürel (Ekspres Tasarım)

 

KATILIMCILAR

9) BİTEK-O , Liselerarası Bilişim Teknolojileri Olimpiyatı yarışmalarına sadece ilk ve orta öğretim öğrencileri, dilerlerse danışman öğretmenleriyle kişisel yada grup halinde (Grup en çok 4 kişiden oluşur) katılabilir.

10) Bilgisayar yazılımları , Internet , Intranet , elektronik iletişim konularında bilgi,belge ve görüş sunmak isteyen her okul bu şenliğe sunum yapmak üzere katılabilir.
Başvurular arasında hangilerinin sunum programında yer alacağına, BİTEK-O Yönetim Kurulu karar verir.

11) BİTEK-O Yönetim Kurulu faaliyete sponsor olan firmalara sunum ve tanıtım standı açma izni verebilir.

YARIŞMALAR VE SUNUMLAR

12) BİTEK-O sunumları , Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilgi , buluş , kavram , sistem ve düşüncelerin izleyicilere anlatıldığı toplantılardır. Bu sunumlar :

a) Okullar

b) Üniversiteler

c) Şirketler

d) Şahıslar, tarafından yapılabilir Bu konudaki yetki BİTEK-O Yönetim Kuruluna aittir.

13) BİTEK-O Olimpiyat Yarışmaları ,

1. Web tasarımı

2. İnternet ve Bilgisayar yazılımları

3. Hayalimdeki Bilişim Projesi

4. Bilişim Teknolojileri araştırması

Alanlarında yapılacaktır.

Yarışmalar ve sunumlar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

YARIŞMA YÖNTEMİ VE UYGULAMALAR

14) Olimpiyata katılmak isteyen (kişisel yada grup halinde) okumakta oldukları okulun Müdürlüğünce onaylanan fotoğraflı “Başvuru Belgesi” ni (Ek-1) yazılı olarak en geç 20 MAYIS 2001 tarihinde BATI FEN LİSESİ Müdürlüğüne teslim ederler ve projelerinin özetlerini (Ek-2) en geç 25 MAYIS 2001 tarihine kadar [email protected] adresine gönderirler. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

15) Sunum yapmak isteyen okullar “Sunum Talebi” belgesini (Ek-3) doldurarak en geç 20 Mayıs 2001 tarihine kadar [email protected] adresine gönderirler.

16) 14 ve 15 maddelerde sözü edilen başvuru sahipleri konu ile ilgili tüm tasarım ve elektronik materyali başvuru belgesindeki e-mail adresinden kendilerine bildirilecek e-mail adresine en geç 25 Mayıs 2001 tarihinde gönderirler. Ön elemeler bu dökümanlara göre yapılacağından bu bildirimden sonraki değişiklikler göz önüne alınmayacaktır.

17) BİTEK-O ile ilgili tüm faaliyetler Özel BATI FEN LİSESİ koordinatörlüğünde yapılacaktır

18) Batı Fen Lisesi Müdürlüğü oluşan başvuruları doğrudan BİTEK-O Yönetim Kurulu Başkanlığına devreder. Sunumlar konusunda BİTEK-O Y.K. her türlü kararı almaya yetkilidir. Yarışmalar konusunda ise BİTEK-O Jürisi son karar merciidir.

19) 7 NİSAN 2001 Cumartesi günü yarışmada kullanılabilecek Yazılım Geliştirme Teknolojileri konusunda, Microsoft tarafından BATI KOLEJİ tesislerinde bir seminer verilecektir.

20) BİTEK-O bu yıl 9-10 Haziran 2001 günleri düzenlenecektir.

BİTEK-O OLİMPİYAT JÜRİSİ

21) Olimpiyat Jürisi Yönetim kurulunca agirlikli olarak üniversite ögretim üyelerinden olusacak sekilde belirlenir.

Jüri , alanları Yönetim Kurulunca belirlenen konularda olimpiyat derecelerini 1nci , 2nci , 3ncü olarak belirlemek hak ve yetkisine sahiptir. Ayrıca , gerekli görülmesi halinde “JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ” nü verebilir.Derece kazanan öğrencilerin okulları ayrıca ödüllendirilecektir. Jüri kararları oy çokluğu esasına dayalıdır.

22) Jüri içinden seçilen ön jüri , ön elemede olimpiyata katılacak projeleri seçer. Olimpiyat büyük jürisi bunlar arasından dereceleri belirler. Uygulanacak yöntem ve prensipler tümüyle jüri tarafından belirlenir. Ancak temel kriterler Yönetim Kurulunca önceden belirlenerek Jüri’ye bildirilir.

BİTEK-O ÖDÜLLERİ

Ödüller hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *