Kurullar

Yönetim Kurulu: Organizasyonu, düzenleyiciler arasındaki sözleşme uyarınca gerçekleştirmek için gerekli her türlü önlemi almaya, sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu ve yetkili kuruldur.

  • Onursal Başkan Dilek Sabancı
  • Şeniz Ciritçi
  • Eminay Yurtseven
  • İlter Çelik
  • Zafer Gürel
  • Cem Atacık
  • Alev Topuzoğlu
  • Hüsnü Yenigün
  • Ertuğrul Dikmen

Bilim Kurulu: Yarışmaya katılacak projelerin değerlendirme kriterlerinin ve projeleri kimlerin nasıl değerlendireceğinin saptanması, ayrıca değerlendirmeler yapmakla görevli kişilerin koordinasyonunu sağlar. Bilim Kurulu tarafından organizasyonun bilimsel içeriği ile ilgili olarak alınan kararlar, Yönetim Kurulu’nun izni veya icazeti ile tüm tarafları bağlar.

Değerlendirme Kurulu: Finallere kalan projeleri inceleyerek kazananları belirlemek üzere Bilim Kurulu tarafından seçilerek yetkilendirilmiştir. Bu kurulun işleyiş , usül ve esasları ile işlemlerinin denetimi ve sorumluluğu Bilim Kurulu’na aittir.

Öndeğerlendirme Kurulu: Bilim Kurulu tarafından seçilerek yetkilendirilmiştir. Yapılan tüm başvuruları inceleyerek finallere katılacak projeleri belirlemekle görevlidir. İşleyiş , usül ve esasları ile işlemlerinin denetimi ve sorumluluğu Bilim Kurulu’na aittir.