YARIŞMALAR VE SUNUMLAR

BİTEK-O sunumları , Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilgi , buluş , kavram , sistem ve düşüncelerin izleyicilere anlatıldığı toplantılardır. Bu sunumlar :

a) Okullar

b) Üniversiteler

c) Şirketler

d) Şahıslar, tarafından yapılabilir. Bu konudaki yetki BİTEK-O Yönetim Kurulu’na aittir.

BİTEK-O Olimpiyat Yarışmaları ,

1. Web tasarımı

2. İnternet ve Bilgisayar yazılımları

3. Hayalimdeki Bilişim Projesi

4. Bilişim Teknolojileri araştırması

alanlarında yapılacaktır.

Olimpiyat Kriterleri

1) Web Tasarımı:Bu bölümde yarışmacilar tasarlayacakları en az 5 web sayfasından oluşan bir web sitesi ile yarışmaya katılacaklardır.Bu çalışma yarışmacının tamamen özgün çalışması olacaktır.

Kriterler:Özgünlük,yaratıcılık,kullanılabilirlik,ulaşılabilirlik ve organizasyondur.

2)İnternet ve Bilgisayar Yazılımları:Bu alanda yarışmacidan beklenen özgün bir bilgisayar yazılımı hazırlamasıdır.

Kriterler:Özgünlük, yaratıcılık,kullanılan dil,algoritma,işlevsellik ve kullanılabilirliktir.

3) Hayalimdeki Bilişim Projesi:Bu alanda yarışmaci hayal ettiği bilişim teknolojisini kurgular ve kurgusuna esas olan düşüncelerini açıklar.Bilişim kavramı içinde yer alan bilgisayar, televizyon, telefon,faks ve bunun gibi araçların birinden ya da kombinasyonundan oluşan bir kurgu geliştirir.

Kriterler:Özgünlük,yaratıcılık,vizyon ve kurgu-düşünce uyumudur.

4) Bilişim Teknolojileri Araştirması:Bu bölümde yarışmacı, bilişim sektöründe merak ettiği her hangi bir konu hakkında kapsamlı araştırma yapacaktır ve sunacaktır.

Kriterler:Rapor kalitesi,sunum kalitesi,konu özgünlüğü ve referanslardır.

SUNUM: Projelerin açıklanması için her yarışmacıya 10 dakika sunum süresi ,jürinin soracağı sorulara da 5 dakika cevaplama süresi verilecektir.

BAŞVURU: Başvurular Ek:1, Ek:2, Ek:3 lerle yapılacak ancak kapsamlı proje internet üzerinden e-mail yolu ile Bati Fen Lisesi Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

EK1: Yarışma başvuru formudur. Yazılı olarak en geç 20 Mayıs 2001 tarihine kadarBatı Fen Lisesi’ne ulaştırılmalıdır. Yarışmaya katılacak öürenci hakkında bilgilerin sorulduğu, okul müdürlüğü tarafından onaylanması gereken bir formdur. Eğer yarışmaya kişisel değil de grup olarak (Gruplar en çok 4 öğrenciden oluşabilir.) katılacaksınız, her grup elemanı ayrı olarak bu formu doldurup göndermelidir.
EK2: Yarışmaya katılacak öğrenci ya da öğrenci grubunun hangi alanda yarışacağı (Yarışma alanları yukarıda belirtilmiştir.) öğrenci ya da öğrencilerin ad ve soyad(lar)ı , yarışma projesinin adı, amacı ve özetinin belirtileceği form en geç 25 Mayıs 2001 tarihine kadar e-posta aracılığıyla Batı Fen Lisesi’ne ulaştırılacaktır. Yarışma başvuruları için e-posta adresi [email protected]‘dur. Dikkat! Projenizin tüm ayrintilarini,varsa tüm referans belge ve bilgileri ve elektronik dokumani ayri bir klasör halinde bu iletiye ekleyiniz.Ön jüri degerlendirmesinin bunlara göre yapilacagini unutmayiniz.
EK3: Sunum başvuru formudur. Bilgisayar yazılımları , Internet , Intranet , elektronik iletişim konularında bilgi,belge ve görüş sunmak isteyen okullar, bu formu kullanarak başvurabilirler. E-posta yoluyla En geç 20 Mayıs 2001 tarihine kadar Batı Fen Lisesi’ne ulaştırılmalıdır. Sunum başvuruları için e-posta adresi [email protected]‘dur.

Yarışmaya Katılmak İçin Ne Yapmalısınız?

EK1 (yarışma başvuru formu) ve EK2’yi (yarışma projesi hakkında bilgiler) Batı Fen Lisesi’ne ulaştırmalısınız. EK1 yazılı olarak en geç 20 Mayıs 2001 , EK2 ise [email protected] adresine en geç 25 Mayıs 2001 tarihine kadar gönderilmelidir. Ön jüri değerlendirmesi bu formlara göre yapılacaktır.
Eğer grup olarak katılıyorsanız, grubunuzdaki her öğrenci, kendi adına yarışma başvuru formunu doldurmalıdır.
EK1 ve EK2’yi bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

Olimpiyatta Sunum Yapmak İçin Ne Yapmalısınız?

EK3’te bulunan sunum başvuru formunu doldurarak en geç 20 Mayıs 2001 tarihine kadar [email protected] adresine gönderiniz.
EK3’ü (sunum başvuru formu) bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

Tüm ekleri bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

Adres: BATI FEN LISESI MÜDÜRLÜGÜ – BATI KOLEJI Semsipasa Üsküdar – Istanbul
İrtibat telefonları: Batı Fen Lisesi Müdürü Periman Türkay 0 216 391 48 50 ve 0 216 531 13 00(ISDN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *